Taleklasse

Taleklassen er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for normalt begavede børn med svære tale/sprogligvanskeligheder, hvor vanskelighederne er så store, at de vurderes ikke at kunne klare sig i en almindelig folkeskoleklasse.

Disse tale/sprogvanskeligheder kan for nogle børn være en følge af betydelige høremæssige vanskeligheder.

Taleklassen er normeret til 8 børn og undervisningen følger de samme retningslinjer for undervisningens timetal, fag og indhold, som gælder for almenområdet. Undervisningen differentieres og tilrettelægges individuelt tilpasset den enkelte elev.

Taleklassen er et midlertidigt tilbud, hvor barnet under opholdet i Taleklassen automatisk er tilknyttet diskretskolen. Barnet vil senest efter 3. klasse blive tilbagesluset til diskretskolen med mindre andet aftales.