Stammer dit barn?

Stammen er brud i talerytmen, således at talen kommer til at fremstå ikke-flydende.

Den hørbare stammen kan komme til udtryk som eksempelvis:

  • gentagelser af ord, stavelser eller lyd fx "ve ve ve vil du række mig vandet"
  • forlængelser fx "maaaaaaria"
  • blokeringer, hvor spændinger gør at det er så svært at få et ord frem, at talen helt går i stå.

Det er vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af stammen såvel hørbare, synlige som usynlige aspekter.

Ikke-flydende tale er en naturlig del af mange førskolebørns almindelige tale/sprogudvikling, og for de fleste vil den ikke-flydende tale forsvinde igen.

Nogle stammer ganske let og og taler derfor forholdsvis ubesværet, mens andre kan have meget svært ved at få sagt det de vil.

I nogle familier findes en genetisk disposition for stammen, i andre ikke.

Få mere information