Sproggruppe

Sproggruppen er et intensivt specialpædagogisk tilbud for 4-6 årige børn med specifikke receptive og produktive vanskeligheder.

Sorggruppen har et personale med specialviden og med fokus på inklusion og på relations- og ressourceorienteret pædagogik, og har fokus på tværfagligt arbejde i tæt samarbejde med barnets daginstitution, forældre og øvrige fagpersoner omkring barnet.

Få mere information