Hvem samarbejder talehørelæreren med?

Talehørelærerens primære samarbejdspartnere er medarbejderne i barnets institution samt forældrene til barnet.

Når et barn indstilles til PPR sker dette altid i samarbejde med forældrene, ligesom det videre forløb aftales i samarbejde med forældrene.

Når der opstår en bekymring for et barn og talehørelæreren inddrages, kan det være relevant at samarbejde med andre faggrupper også. Det tværfaglige arbejde kan være vigtigt for at få belyst problematikken bedst muligt samt for at sikre en samlet indsats, der bedst muligt støtter op om barnets trivsel og udvikling.

Faggrupper, som kan inddrages i det tværfaglige samarbejde er:

  • PPR-psykolog
  • Støttepædagoger/pædagogisk konsulent
  • Dagplejepædagog
  • Læse/stave-konsulent
  • Tosprogs-koordinator
  • Sundhedsplejerske
  • Socialrådgiver
  • Fysio-ergoterapeut
  • Videnscenter (lærere/pædagoger med specialpædagogisk viden og kompetencer)
  • UUO-vejleder 

Hvem kan Talehørelæreren henvise til?

Hvis det vurderes, at der er behov for yderligere udredning eller rådgivning/vejledning, kan der efter aftale med forældrene henvises til: