Hvad kan talehørelæreren hjælpe med?

Talehørelæreren kan yde specialpædagogisk bistand til børn og unge mellem 0 - 18 år med tale-, sprog- og/eller hørevanskeligheder.

Tale-hørevanskeligheder kan eksempelvis være:

 • Høretab/cochlearimplanterede
 • Stemmevanskeligheder
 • Udtalevanskeligheder
 • Læsp og snøvl
 • Produktive og forståelsesmæssige sprogvanskeligheder  
 • Stammen/løbsk tale
 • Udtaleproblemer som følge af læbe-kæbe-ganespalte
 • Kommunikationsvanskeligheder

Den tale-hørepædagogiske bistand er gratis og foregår i et anerkendende samarbejde mellem barnets forældre og de professionelle voksne, der er tæt på barnet i hverdagen. Tale-hørelærerne lægger vægt på et helhedsperspektiv i barnets samlede udvikling, og på at yde en tidlig og forebyggende indsats.

Den tale-hørepædagogiske bistand kan indeholde ét eller flere af følgende tilbud:

 • Konsultative møder/rådgivning
 • Tale- og sprogpædagogiske undersøgelser på indstillede børn
 • Opfølgning og revurdering
 • Periodevis undervisning