Har dit barn tale-/sprogvanskeligheder?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om der kan være tale om en forsinkelse af den sproglige udvikling, eller om der kan være tale om en atypisk sprogudvikling.

I begge tilfælde kan der være brug for bistand fra en tale/hørelærer. Vi anbefaler, at forældre kontakter dagtilbuddet eller skolen i tilfælde af en bekymring vedr. barnets eventuelle sproglige vanskeligheder, og her får en drøftelse af, hvordan I i fællesskab kan støtte barnets sprogudvikling, og om der evt. er behov for kontakt til PPR. 

Få mere information