Har dit barn hørevanskeligheder?

En hørenedsættelse kan have stor betydning for et barnets udvikling.

Har du en mistanke om, at dit barn har en hørenedsættelse, bør du få undersøgt dit barn hos en ørelæge og/eller på høreklinikken, OUH.

Børn bliver høretestet kort efter fødslen ved den neonatale høresceening, men de kan senere i livet få hørevanskeligheder af flere grunde, dog er alder og arvelige forhold de mest almindelige. Et høretab kan således være:

 • af forskellige typer og grader
 • arvet eller erhvervet
 • medfødt, debuteret i barnealderen, i voksenalderen eller i alderdommen
 • ensidigt eller dobbeltsidigt (uni- eller bilateralt)
 • opstået pludseligt (akut) eller udviklet sig over tid (progredieret)
 • af skiftende sværhedsgrad (fluktuerende)
 • permanent eller forbigående.

Det er i alle tilfælde vigtigt, at de voksne omkring barnet gennem hele opvæksten er opmærksomme på, om barnets hørelse fungerer.

Børn reagerer ikke altid så meget på en hørenedsættelse, så vær opmærksom på, om dit barn:

 • stopper en sproglig udvikling, som ellers var godt i gang
 • begynder at tale højere og vil have skruet op for lyden på TV m.m.
 • bliver indadvendt og stille og får måske svært ved at indgå i legefællesskaber
 • bliver sværere at kontakte og måske utryg i nye sammenhænge
 • bliver irritabel og ændrer adfærd.

I tilfælde af tvivl er der mulighed for at konsultere egen læge og øre-næse-halslæge, som kan henvise til høreklinikken på OUH, hvor de også kan hjælpe de børn, som skulle have behov for høreapparater eller andre høretekniske hjælpemidler. Talehørelæreren giver råd og vejledning i hjemmet, dagtilbuddet og skolen om hørepædagogiske tiltag og -hensyn, og de tager sig af rådgivning, afprøvning og anbefalinger omkring hørepædagogiske hjælpemidler i samarbejde med kommunens hjælpemiddelafdeling. Talehørelæreren samarbejder med ørelægen og høreklinikken og følger børn og unge lige fra deres høretab bliver konstateret og indtil de går i gang med en ungdomsuddannelse. Derefter overtager Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense vejledningen og rådgivningen vedr. høretabet.

Hvad er godt at gøre, når dit barn har et høretab?

 • Se på hinanden, når I taler sammen
 • Sørg for godt lys på ansigtet ellers er det svært at mundaflæse
 • Bekræft hele tiden, at du har forstået, hvad der bliver sagt
 • Undgå at skjule din mund
 • Tal tydeligt og ikke for hurtigt
 • Gentag, hvis nødvendigt med andre ord
 • Tal med normal stemmestyrke. Lad være med at råbe.
 • Hvis du griner af noget, så husk at fortælle, hvad du griner af.
 • Undgå unødvendig støj, når I taler sammen.