Skal dit barn på efterskole?

Hvis dit barn skal på efterskole er det fortsat PPR, der står for den pædagogisk psykologiske rådgivning.

Hvis dit barn skal på efterskole i en anden kommune, er det forsat PPR i Nyborg, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning mens dit barn er på efterskole.

Hvis dit barn har specialundervisningsbehov er det PPR-psykologen, der laver denne vurdering i forbindelse med optag på efterskole. Det er PPR-psykologen, der laver denne støttevurdering uanset om barnet søges optaget på efterskoler med særligt undervisningstilbud (specialefterskoler) eller om barnet søges optaget på almen efterskole med støtte.