Hvem samarbejder PPR-psykologen med?

PPR-psykologens primære samarbejdspartnere er medarbejderne i barnets institution samt forældrene til barnet.

Når et barn indstilles til PPR sker dette altid i samarbejde med forældrene, ligesom det videre forløb aftales i samarbejde med forældrene. 

Når der opstår en bekymring for et barn og PPR-psykologen inddrages er det ofte relevant at samarbejde med andre faggrupper også. Det tværfaglige arbejde kan være vigtigt for at få belyst problematikken bedst muligt samt for at sikre en samlet indsats, der bedst muligt støtter op om barnets trivsel og udvikling. 

Faggrupper, som kan inddrages i det tværfaglige samarbejde er:

 • tale/høre-konsulent
 • læse/stave-konsulent
 • tosprogs-konsulent
 • sundhedsplejerske
 • socialrådgiver
 • fysio/ergo-terapeut
 • Videnscenter (lærere/pædagoger med specialpædagogisk viden og kompetencer)
 • familiehuset (herunder støtte/kontakt-personer)
 • støttepædagoger
 • SSP
 • UUO-vejleder

Hvem kan PPR-psykologen henvise til?

Hvis PPR-psykologen vurderer, at der er behov for yderligere udredning eller rådgivning/vejledning, kan der efter aftale med forældrene henvises til:

DBUH - det børnepsykiatriske hus i Odense

VISO - den nationale videns- og specialrådgivningsinstitution

Specialrådgivningen - specialrådgivning for småbørn mellem 0-6 år