Hvad kan PPR-psykologen hjælpe med?

PPR-psykologen kan give rådgivning og vejledning i forhold til vanskeligheder hos børn, der kommer til udtryk i institutionen (dagpleje/børnehave/skole), eller som har en indvirkning på barnets trivsel og udvikling i institutionen.

PPR-psykologen kan rådgive og vejlede i forhold til:

  • indlæringsvanskeligheder
  • følelsesmæssige samt adfærd-kontaktmæssige vanskeligheder
  • sociale vanskeligheder
  • koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder
  • barnets udvikling mere generelt
  • inklusion

Sådan er processen

  • Hvis forældre, dagpleje, børnehave eller skole bliver bekymret for et barn, kan de tage kontakt til PPR. Dette fører ofte til, at der blive afholdt et afklarende møde, hvor alle relevante parter herunder forældre bliver inviteret, og hvor bekymringen for barnet bliver drøftet.
  • PPR-psykologen hjælper til at nå til en forståelse af de pædagogiske og psykologiske problemstillinger, der omgiver barnet. Formålet med dette er at gøre de voksne omkring barnet i stand til at hjælpe barnet, og understøtte dets trivsel og udvikling bedst muligt. Hvis der er brug for en yderligere indsats kan barnet indstilles til PPR.
  • Når et barn indstilles til PPR tager psykologens arbejde ofte udgangspunkt i samtaler med de voksne, der kender barnet godt, og har en stor viden om, hvordan det fungerer i hverdagen - det vil sige forældre, pædagoger og lærere. Nogle gange foretager PPR-psykologen også samtaler med barnet selv. Derudover kan der foretages observationer af barnet i dets daglige omgivelser, ligesom PPR-psykologen kan anvende relevante test for af afdække barnets funktionsniveau.