Går dit barn i dagpleje?

Hvis der er bekymring for et barn i dagplejealderen kan PPR-psykologen deltage i det tværfaglige samarbejde, og give råd og vejledning.

PPR-psykologen kan inddrages og give råd og vejledning, hvis der er bekymringer for:

  • barnets trivsel
  • barnets udvikling, blandt andet i forhold til sprog, motorik, kontakt, og det sociale. 

PPR-psykologen kan desuden vurdere om barnet har behov for støtte i forhold til børnehavestart.

Hvis PPR-psykologen vurderer, at der er behov for yderligere udredning, eller hvis barnet har fysiske handicap kan psykologen med samtykke fra forældrene henvise til specialrådgivning i Odense. Special rådgivningen laver tværfaglige undersøgelser af spædbørn og småbørn med specielle behov.

Du kan læse mere om specialrådgivningen for småbørn her