PMTO forløb

Parent Management Training (PMTO) er udviklet til at styrke det positive samspil mellem børn og forældre. Det henvender sig primært til familier med børn i alderen 4-12 år.

Forældre træning

PMTO er et tilbud til forældre, der oplever, at deres barn fx er meget negativt, grænsesøgende eller vredt. Forældre der synes stemningen i familien ofte er negativ og har mange konflikter med barnet, og som har svært ved at finde ud af, hvordan de kommer videre. Tilbuddet er til forældre, der ofte oplever, at de er magtesløse, når der stilles krav til barnet, og som har brug for nye konkrete forældreredskaber.

I PMTO arbejder vi med at styrke det positive samspil og mindske konflikter mellem børn og voksne i hjemmet.

Individuelle forløb

I de individuelle forløb kommer man en time om ugen i Familiehuset til samtaler og øvelser. Der er hjemmeopgaver mellem hver time, hvor man øver videre på de redskaber, man har arbejdet med i timen. Hvis der er to forældre i hjemmet, deltager begge hver gang. Længden af forløbet tilpasses familien, og er derfor helt individuelt, men et typisk forløb er mellem 20-30 møder.

Der arbejdes med

  • God og tydelig kommunikation
  • Ros og opmuntring
  • At regulere egne følelser
  • At skabe rammer for positivt samvær
  • At håndtere konflikter