Parrådgivning

Familiehuset tilbyder parrådgivning til forældre med børn under 18 år, hvor forældrenes indbyrdes konflikt har indvirkning på børnenes trivsel.

Formålet med rådgivningen er at forebygge en eventuel skilsmisse, hvorfor der tilbydes 5-6 samtaler for at støtte til en bedre relation i familien.

Det er familiebehandlerne Benthe Skov Nielsen eller Ulla Heintz, der står for parrådgivningen.

Har I et ønske om at styrke jeres families trivsel, kan henvendelse ske til:

Familiehuset, Nyborg Kommune
Dyrehavevej 43
5800 Nyborg
Tlf. 6333 6851