Marte Meo

Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Tilbuddet er til familier, der har børn i alderen 0-18 år.

Der arbejdes med:

  • Samspilssituationer med videooptagelser som redskab
  • Kommunikation mellem barn og forældre
  • Bevidsthed

Der arbejdes både i Familiehusets lokaler og i familiens eget hjem.

Videooptagelserne tager udgangspunkt i en konkret problemstilling eller spørgsmål, som familien har i forhold til deres barn.

Hvordan anvendes metoden?

Metoden anvendes således, at forældrene bliver mere bevidste om, hvordan de kommunikerer med deres barn på en udviklingsstøttende og anerkendende måde.

Marte Meo anvendes til , at der kan dannes en sund tilknytning mellem forældre og barn, samt at der optimeres på det udviklingsstøttende og anerkendende samspil, der har vital betydning for barnets selvværd, selvstændighed, socialitet og læringslyst.