Gruppeforløb

Der afholdes løbende gruppeforløb i Familiehuset. Det kan fx være pigegruppe, sorggruppe, drengegruppe med flere.

Et gruppeforløb giver mulighed for at opleve:

  • Et forpligtende fællesskab, hvor samspillet i en gruppe kan være gavnligt
  • Mulighed for, at man kan tilegne nye strategier i forhold til de udfordringer man har, og få talt med andre med samme problematikker.

Gruppeforløbene kan indeholde samtaler, aktiviteter, ”hjemmearbejde” med mere og kan have forskelligt indhold, som for eksempel sorg, selvskadende adfærd, angst, social træning og information.