Familievejlederordning

Er et tilbud til forældre, som har fået et barn med konstateret nedsat funktionsevne - fysisk eller psykisk.

Familievejlederordningen henvender sig til forældre til børn under 18 år, som inden for de sidste 3 måneder har fået konstateret, at deres barn har betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.

Forældrene kan have behov for:

  • Råd og vejledning
  • En at tale med omkring reaktioner og tanker
  • At få viden om øvrige steder, hvor de kan finde info og søge hjælp
  • Kendskab til netværk med andre familier i lignende situationer

Samtalerne foregår i Familiehuset, men kan også være hjemme hos familien. 

Familievejlederordning er et tilbud under Servicelovens § 11.8.