Babysimulator

Med et babysimulator forløb har du/I mulighed for at finde ud af, hvad det kræver at blive forældre.

Individuelt forløb

Du prøver at passe en datastyret babysimulator, der kræver omsorg dag og nat, nøjagtig som en rigtig baby, der skal have mad, skiftet ble, pusles og trøstes.

Målet er:

  • At du/I får større kendskab til forældrerollen
  • Du/I får indblik i, hvilke ressourcer det kræver af dig at være forælder
  • Hvilke behov en baby har, og hvilke af dine egne behov, der skal udsættes
  • Du/I får et bedre grundlag for at overveje, om det er nu, du/I vil være forældre, eller om drømmen skal udskydes.

Det er vigtigt, at relevante personer i dit netværk, private som professionelle, kender til forløbet med en babysimulator. Dels for at øge netværkets forståelse for forløbet, dels for at netværkspersonerne kender deres eventuelle rolle i forløbet, samt ved behov kan yde den nødvendige støtte.

Det tætte samarbejde med det professionelle og private netværk kan være med til at hjælpe dig/jer igennem forløbet og også hjælpe med at sætte nogle nye drømme og mål op.

Vi lægger stor vægt på, at vi som professionelle skal ”træde” varsomt, så det ikke er os, der kommer til at træffe jeres beslutning eller bestemme, hvad I skal.

Målgruppen til et forløb er unge og sårbare unge bosat i Nyborg Kommune, som

  • Overvejer at få en baby
  • Er gravide og gerne vil vide mere om, hvad det indebærer at være forældre
  • Er gravide, men i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort.

Forløbet vil typisk strække sig over cirka tre uger og er opdelt i fem faser.