Læsekonsulent

Læsekonsulenten giver rådgivning og vejledning om læsning, læseindlæring og den særlige støtte til elever i læse/skrivevanskeligheder.

Læsekonsulenten rådgiver og vejleder lærere, forældre, elever, på skoleniveau og kommuneniveau om undervisning i skriftsprog (læsning og skrivning).

Rådgivning/vejledning

  • Skolerne om almen og inkluderende læseundervisning
  • Ordblindhed
  • Ordblindetestning
  • Netværk for læsevejledere
  • Det kommunale Læseklassetilbud for ordblinde elever og elever i andre læse/stavevanskeligheder
  • Den forebyggende læseindsats på førskoleområdet.

Mit ordblinde barn 2020