Læseklassetilbud

Et læseklassetilbud er til børn i folkeskolen i 4.-7. klasse, som har svært ved at komme i gang med at læse og skrive.

Elever kan optages i læseklasse, hvis eleven selv, forældre, skole, skolepsykolog og læsekonsulent mener, at det vil være en god ide.

Umiddelbart før start i læseklassen bliver forældrene indkaldt til et fælles forældremøde, hvor læsekonsulenten også deltager.

Ved afslutningen indbydes hjemklasselærere og specialundervisningslærer fra hjemskolen samt forældre til et udslusningsmøde.

Ansøgningsfrist

Ved start i august: 15. april

Ved start i januar: 15. november

Hent ansøgningsskema til læseklassetilbud her 

Apps

Ordblindhed.dk

Mit ordblinde barn 2020

Siden med læseklassetilbud er pt. under opbygning. Der vil snarest blive lagt mere information ind på siden.