Indstillingsskemaer

Her kan du hente diverse skemaer.

Ansøgning til læseklassetilbud

Indstillingsskema til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Send en sikker mail

Personfølsomme oplysninger for eksempel cpr.nr., helbredsoplysninger og ligende bør altid sendes som en sikker mail. Du skal bruge dit NemId for at sende en sikker mail.

For borgere - send en sikker mail her

For virksomheder - send en sikker mail her

OBS!

Vær opmærksom på, at du ikke kan være anonym i en mail.

Skal du sende en mail uden personfølsomme oplysninger, kan du skrive til ppr@nyborg.dk.