Skolefravær

Alle børn har ret til et godt skoleliv!

Regelmæssig skolegang er afgørende for børn og unges udvikling og trivsel – både fagligt, socialt og personligt. Det er derfor bekymrende, når børn eller unge er meget fraværende. Med henblik på at hjælpe flere børn og unge med skolefravær tilbage til almindelig skolegang tilbyder PPR Nyborg en specialiseret, helhedsorienteret og skræddersyet indsats målrettet skolefravær.

Mere information