Ensomhed

Alle kan fra tid til anden føle sig ensomme. Men for en betydelig gruppe børn og unge kan oplevelsen af ensomheden været så udpræget, at det kan have en negativ betydning for deres helbred, trivsel og udvikling.

Målgruppen for ensomhed er præget af mange forskellige tegn:

  • Begynder ofte i indskolingen, hvor barnet er yderst i de sociale relationer og øges i mellemtrinnet og udskolingen
  • Manglende venskaber og sociale relationer til både børn og voksne
  • Dårligt selvbillede og lavt selvværd
  • Føler sig ikke accepteret
  • Mangler tryghed
  • Ked af det – ofte triste
  • Isoleret hjemme på værelset
  • Oplevet skilsmisse
  • Nogle gange udsat for mobning
  • Opbygger en facade for at skjule, hvordan man reelt har det 

At stå ved og tale om ensomhed med familie eller venner kan være vanskeligt, fordi samfundsudviklingen med bl.a. sociale medier og prestigen i at have mange venner gør, at flere foretrækker at skjule det. I forlængelse heraf oplever en del børn og unge, at ensomhed forbindes med at være en fiasko.

Mere information