Børn og unge med skilte forældre

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår. Vi ved fra forskning, at det kan give udfordringer i opvæksten.

Selv i familier, hvor en skilsmisse sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene om at kunne tilpasse sig.

Ingen skilsmisser er ens, og hvert barn har sit eget perspektiv på forældrenes skilsmisse. Derfor er det også forskellige problemstillinger, der fylder hos børnene. Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge især er optagede af:

  • Savn
  • Ansvar
  • Hvis forældrene er uvenner
  • Skiftedagen
  • To hjem
  • Ny familie
  • Søvn
  • Den dag jeg fik det at vide

Mange børn beskriver, at de føler sig alene med deres tanker og følelser i forhold til skilsmissen. Det kan derfor være en god hjælp for børn og unge at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på, samt lytte til andre børns tanker og følelser.

Mere information