Stammer dit barn?

Stammen er brud i talerytmen, således at talen kommer til at fremstå ikke-flydende.

Den hørbare stammen kan komme til udtryk som eksempelvis:

 • gentagelser af ord, stavelser eller lyd fx "ve ve ve vil du række mig vandet"
 • forlængelser fx "maaaaaaria"
 • blokeringer, hvor spændinger gør at det er så svært at få et ord frem, at talen helt går i stå.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af stammen såvel hørbare, synlige som usynlige aspekter.

 

Ikke-flydende tale er en naturlig del af mange førskolebørns almindelige tale/sprogudvikling, og for de fleste vil den ikke-flydende tale forsvinde igen.

Nogle stammer ganske let og og taler derfor forholdsvis ubesværet, mens andre kan have meget svært ved at få sagt det de vil.

I nogle familier findes en genetisk disposition for stammen, i andre ikke.

 

Ved bekymring

Hvis forældrene er bekymrede for stammen, hvis barnet begynder at undgå sin stammen eller mister lysten til at tale pga stammen er der en god ide at søge vejledning vedrørende stammen.

I Nyborg kommunes dagtilbud er der uddannede sprogvejledere der gerne vil hjælpe med formidling af kontakt til den tale/hørelærer der er tilknyttet barnets institution. Forældre er også velkommen til at henvende sig direkte telefonisk til tale/hørelæreren.

Hvis et førskolebarn begynder at stamme vil indsatsen oftest være vejledning til barnets nære omgivelser.

Den kommunale talehørelærer kan henvise til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)'s stammetilbud, der kan give et mere specialiseret tilbud, og for skolebørnenes vedkommende mulighed for stammegruppe med jævnaldrende.

Nyborg kommunes tale/hørelærere og tale/hørelærerne på CKV arbejder ud fra en accepterende holdning - "non-avoidance princippet". Målet ved vejledning/undervisning er ikke at fjerne stammen, men ikke at undgå sin stammen. Målet er at sætte barnet i stand til at håndtere sine kommunikationssituationer og sin stammen bedst muligt

 

CVK anbefaler følgende gode råd

 • Kom ikke med bemærkninger som "tal langsomt", "træk vejret" eller "slap af". Sådanne forenklede råd kan føles nedværdigende og hjælper ingen 
 • Vis med dit kropssprog og ansigtsudtryk, at du lytter til hvad barnet siger – ikke hvordan det bliver sagt. 
 • Hold naturlig øjenkontakt og vent tålmodigt og naturligt, indtil barnet er færdig. 
 • Du kan sikkert blive fristet til at færdiggøre sætninger eller sige de ord, som barnet ikke kan sige. Det skal du ikke gøre. Det er generende og demotiverende for barnet. 
 • Nedsæt antallet af spørgsmål du stiller barnet. Børn taler mere frit, hvis de får mulighed for at give udtryk for deres egne tanker, end hvis de skal besvare forældrenes spørgsmål. I stedet for at stille spørgsmål, kan du kommentere det, barnet har sagt, og på den måde vise, at du har hørt indholdet. 
 • Hjælp alle familiens medlemmer med at tale efter tur og lytte. Børn – især dem der stammer – finder det meget lettere at tale, når der kun er få afbrydelser, og de har lytternes opmærksomhed. 
 • Tal ikke for hurtigt – men heller ikke så langsomt, at det lyder unaturligt. Dette fremmer god kommunikation med alle. 
 • Frem for alt: Vis barnet, at du accepterer det, som han/hun er. Vis at du er der for barnet, og at du støtter ham/hende - både når der kommer stammen og når der ikke gør.

 

Løbsk tale

Nyborg Kommunes tale/hørelærere og CKV samarbejder ligeledes omkring løbsk tale.  Løbsk tale er en tale/sproglidelse, som er svær at give en entydig beskrivelse af, da løbsk tale ofte er forbundet med andre tale/sprog problematikker, og derfor får en uklar fremtrædelsesform.  Løbsk tale har nogle fællestræk med stammen.

Sidst opdateret 09. juli 2015