Har dit barn tale-/sprogvanskeligheder?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om der kan være tale om en forsinkelse af den sproglige udvikling, eller om der kan være tale om en atypisk sprogudvikling. I begge tilfælde kan der være brug for bistand fra en tale/hørelærer. Vi anbefaler, at forældre kontakter dagtilbuddet eller skolen i tilfælde af en bekymring vedr. barnets eventuelle sproglige vanskeligheder, og her får en drøftelse af, hvordan I i fællesskab kan støtte barnets sprogudvikling, og om der evt. er behov for kontakt til PPR. 

Dit barns sprog

Dit barns sprog tilegnes i samspil med dig og andre mennesker. Udviklingen af sproget foregår ikke mekanisk og kommer dermed ikke af sig selv. Dit barn lærer ved at forstå og bruge sproget aktivt i samspil med nære voksne.

Børn elsker at lege med sprog – med andre børn og med voksne. Jo flere erfaringer de får med sproget, jo mere opmærksomme bliver de på små detaljer og forskelle i lyd og betydning. Opmærksomhed på sprog er vigtigt for at blive en god sprogbruger og senere at blive god til at læse og skrive.

Det er afgørende for sprogudviklingen, at du og dit barn har god øjenkontakt og fælles opmærksomhed. Følg dit barns interesser og initiativer. Det skal være sjovt og vedkommende for barnet at lære sprog.

Hvad er godt at gøre?

 • Gentag det dit barn siger på en korrekt måde og som et naturligt svar, uden at rette på dit barn.
 •  

 • Sæt ord på handlinger i daglige aktiviteter. Lad f.eks. dit barn deltage i madlavningen og fortæl, hvad du laver. Du ved, hvad tingene hedder, fortæl det til dit barn. Børn har brug for mange gentagelser.
 •  

 • Syng sange gerne med bevægelser til.
 •  

 • Leg med sproget og lav rim og vrøvleord.
 •  

 • Læs for dit barn så ofte som muligt. Snak med barnet om bogens indhold og billeder.
 •  

 • Lav lyttelege og gør på denne måde barnet opmærksom på lyd. Brug et alsidigt sprog sammen med barnet. Sig f.eks. ikke kun fugl, men benævn fuglene som duer, solsorte osv.
 •  

 

Dit barn kan have tale-/sprogvanskelighederne inden for et eller flere af følgende områder:

 • Ords betydning (semantik)
 •   

 • Sprogforståelse og sprogbrug. Brug af sproget i social interaktion. Dit barn skal lære at aflæse og tilpasse sproget til den aktuelle situation og person
 •   

 • Artikulation - herunder:
 •       Lukket snøvl: Dit barn vil lyde meget forkølet. Det høres især ved at lyde som m og n, hvor lyden ikke kommer ud gennem næsen som forventet.

    Åbent snøvl: Der vil i dit barns tale være meget næsepust.

    Læsp: En udtaleforstyrrelse af s-lyden og i nogle tilfælde af t-lyden. Der er forskellige former for læsp, alt efter hvor lyden dannes.

 •  Sætningsdannelse og ordbøjning
 • Ordfinding (dit barn kender godt ordet, men kan måske ikke hente det frem, når det skal bruges i en samtale)
 •  Sproglig hukommelse
  •  Udtale (fonologi): 

Typiske udtalefejl hos børn er, at lydene /k/ og /g/ bliver erstattet med /t/ og /d/. Dit barn udtaler måske ordet kat som tat eller gul som dul. Vi ser også tit, at børn udelader /s/ i ord som smør, spand, og snegl. Dette er helt almindeligt.

I sjældnere tilfælde kan udtalevanskelighederne gøre dit barn svært at forstå, og der kan være behov for ekstra hjælp. Er du i tvivl, kan du kontakte en tale-hørelærer. Vi anbefaler, at det gøres i samarbejde med dit barns dagtilbud/skole.

 

Hvad kan du selv gøre?

 • Tal tydeligt og langsomt med dit barn.  
 • Du skal ikke rette dit barns udtale. Gentag i stedet barnets sætninger på den rigtige måde og vær tydelig omkring de lyde, som er svære for barnet. Vær opmærksom på at mindske baggrundsstøj, fra eksempelvis tv, radio m.m., som kan forhindre dit barns opfattelse af sproglyde.
 • Tal med dit barn om de lyde, I hører i dagligdagen, eksempelvis biler, opvaskemaskinen, fuglene i skoven osv. På denne måde vænnes det til at bruge sin lytteevne.
 • Vær opmærksom på at have en god øjenkontakt, når I taler sammen. Sæt dig på hug, så I kommer i øjenhøjde.

 

Sidst opdateret 09. juli 2015