Gratis psykologhjælp til unge

Unge som er i alderen 16-25 år og som er bosat i Nyborg kommune, kan få op til 5 rådgivende, gratis samtaler hos en psykolog.

Du kan bl.a. henvende dig til psykologen om:

 • Udfordringer i skole/uddannelse/arbejde.
 • Udfordringer med venner/familie/kæreste eller andre.
 • Stress, pres, høje forventninger og selvværdsproblemer.
 • Bekymringer, tristhed, forvirring, skyldfølelse, uro, vrede, frustration.
 • Ensomhed.

Psykologhjælp til unge er et gratis tilbud til dig, hvis:

 • Du har psykiske udfordringer, der påvirker din hverdag
 • Du ikke har igangværende psykologforløb andresteder
 • Du er i alderen 16-25 år
 • Du er bosat i Nyborg Kommune.

For at dokumentere at du er mellem 16 og 25 år og bosat i Nyborg Kommune, skal du ved første samtale fremvise dit sundhedskort.

Samtalerne hos ungepsykologen

Samtalerne har mere rådgivende end behandlende karakter. Eftersom der kun kan tilbydes op til 5 samtaler, er tilbuddet tiltænkt mere afgrænsede problemstillinger eller rådgivning og vejledning om andre tilbud.

Praktiske informationer

 • Samtalerne afholdes i Jobcentret på Ringvej 3A, 5800 Nyborg.
 • Samtalerne varer typisk 50 minutter og det er muligt at få op til 5 gratis samtaler. Hvis der er behov for yderligere hjælp, kan psykologen rådgive om andre tilbud og hjælpe med at få kontakt til andre relevante fagpersoner.
 • Samtalerne vil ligge indenfor almindelig arbejdstid.
 • Ventetiden kan variere, da tilbuddet gælder op til 5 samtaler, og det derfor ikke er muligt at vide, hvor mange samtaler de, som er i forløb har brug for.
 • Afbud skal gives senest kl. 14 dagen i forvejen. Ved afbud skal psykologen kontaktes på tlf. 2943 5122. 
 • Ved udeblivelse uden afbud, er det ikke muligt at få en erstatningssamtale. Den udeblevet gang vil derfor tælle med i de 5 gange.

Kontakt

Ungepsykologen kan kontaktes hver tirsdag, onsdag og torsdag, mellem kl. 12-14 på tlf. 2943 5122.

Akutte problematikker

Hvis de psykiske udfordringer opstår eller forværres pludseligt, er der følgende valgmuligheder for indsats og tilbud:

På hverdage kan man tage kontakt til egen læge.

Uden for egen læges åbningstider kan man kontakte:

 • Lægevagten på tlf. 7011 0707.
 • Akutmodtagelsen i psykiatrien: J.B. Winsløws Vej 22B, indgang 224, 5000 Odense C. Ring evt. inden fremmøde for at blive taget imod, tlf. 9944 9141.

Andre tilbud

Hvis ikke ungepsykologen er det rigtige for dig, findes der flere andre tilbud.

Akuttilbud Nyborg døgntelefon

Akuttilbuddet er til dig, der oplever en akut psykisk krise. Det kan være, at du har stress, oplever angst, har en sindslidelse eller er pårørende til et menneske, der har det psykisk svært. Ved aktuttilbuddet tilbydes telefonisk krisesamtale døgnet rundt på tlf. 2460 1210. Der er desuden mulighed for personligt fremmøde uden forudgående aftale, mellem kl. 8-22.

Livslinien

Livslinien yder telefonrådgivning med fokus på selvmordstanker. Livslinien kan kontaktes på tlf. 7020 1201 hver dag mellem kl. 11-04. Se desuden livslinien.dk hvor der er mulighed for chatrådgivning. Hvis du er akut selvmordstruet skal du kontakte 112.

Headspace

Hvis du er mellem 12 og 25 år og har brug for nogen at tale med, så kan headspace.dk være en mulighed. Her er der mulighed for gratis og uforpligtende rådgivning, med mulighed for at være anonym hvis du ønsker det. Headspace tilbyder både rådgivning via chat på hjemmesiden og ved personligt fremmøde i et af deres headspace centre. Det nærmeste center i forhold til Nyborg er i Odense.

www.headspace.dk

Tuba

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig. TUBA tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. 
Det nærmeste center i forhold til Nyborg er i Odense på adressen; Kongensgade 31A, 2. sal 5000 Odense C.

Se mere på tuba.dk

Røde Kors Odense

Ved Odense Røde Kors tilbydes sorggruppe med udgangspunkt i troen på, at sorg er lettere at bære i fællesskab. Her kan man finde et frirum til at dele sine tanker og sin sorg med andre, der også har mistet en nær person.

https://odense.drk.dk/sorggrupper-ny-aktivitet-i-rode-kors-odense/ 

Gruppen mødes på Lind Hansensvej 9, 5000 Odense C. mandage i lige uger fra kl. 14-16, og det er gratis at deltage. Flere oplysninger kan fås hos Lisbeth på tlf. 6078 4414 eller på odense.sorggruppe@rodekors.dk.


Sidst opdateret 12. december 2020