Går dit barn i skole?

Psykologen kan give vejledning i forhold til vanskeligheder hos børn, der kommer til udtryk i skolen eller som har en indvirkning på barnets trivsel og udvikling i skolen.

Skole

PPR-psykologen  arbejder oftest ved at rådgive/vejlede de voksne omkring barnet. 

PPR-psykologen kan rådgive og vejlede i forhold til:

- indlæringsvanskeligheder
- følelsesmæssige samt adfærd-kontaktmæssige vanskeligheder
- sociale vanskeligheder
- koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder
- barnets udvikling mere generelt
- inklusion

Indstilling til PPR 

PPR-psykologen kan arbejde konsultativt i forhold til overnævnte problematikker og i samarbejde med både forældre og skole. Hvis det vurderes, at der er behov for yderligere rådgivning/vejledning eller en nærmere undersøgelse af barnets vanskeligheder kan barnet indstilles til PPR. Det er skolens ledelse der i samarbejde med forældrene kan indstille barnet til PPR.

Forældre har også mulighed for at henvende sig direrekte til PPR. Vi anbefaler dog forældre at vende eventuelle bekymringer for deres barn med skolen, da PPR-psykologens fokus vil være på barnets trivsel og udvikling i skolen.

 

Visitation til specialskoletilbud

Hvis et barn har store indlæringsvanskeligheder, eller store følelses-eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der gør det svært for barnet at trives og udvikles i normalt skoleregi, kan barnet komme på visitation til et specialskoletilbud. Det er skolelederen på distriktskolen, der kan sætte et barn på til visitation.

PPR-psykologen laver en vurdering af barnets støttebehov, men har ingen myndighed i forhold til at tildele barnet et specialskoletilbud. Når et barn er indstillet til visitation tager et visitationsudvalg stilling til, om barnet kan tildeles en plads i et specialskoletilbud. I visitationsudvalget sidder lederne fra distrikskolerne samt fra specialskolerne, chef for skole og kultur-afdelingen, konsulent fra skole og kultur-afdelingen, samt lederen af PPR.

Efter visitationsmødet får forældrene besked om, hvorvidt deres barn er tildelt en plads i et specialskoletilbud. Visitationsmødet finder sted en gang om året, og plejer at ligge omkring januar-februar.

 

De forskellige specialskoletilbud i Nyborg

Rævebakkeskolen, afdeling Skovpark: Er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Læs mere om skolen her

Rævebakkeskolen, afdeling Lindholm: Er for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Læs mere om skolen her

Heldagsskolen: Er for normaltbegavede elever, med følelses- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Læs mere om skolen her

  

Andre skoletilbud i Nyborg

Langemosen: Er ungdomsskolens heltidsundervisning for normaltbegavede unge med sociale, faglige eller andre problemstillinger, som typisk har svært ved at komme i skole. Eleverne er i aldersgruppen 13 til 17 år.

Langemosen er ikke et specialskoletilbud, men har ligesom specialskoletilbuddene en visitationsprocedure. Det er lederen på distrikskolen, der på baggrund af PPR-psykologens samt socialrådgiverens vurdering, kan indstille et barn til visitation på Langemosen. I visitationsudvalget sidder lederen for Langemosen, lederen for PPR, lederen for socialafdelingen, lederen for ungdomsskolen, en konsulent fra skole- og kulturafdelingen, samt den PPR-psykolog, som er tilknyttet Langemosen. Der er løbende visitation til Langemosen.

Du kan læse mere om skolen her

 

 

 

Sidst opdateret 11. juni 2018