Journaler og kartoteker

Skriftlighed i.h.t. lovgivningen

I forbindelse med indstillingen til PPR og evt. efterfølgende undersøgelser, vurderinger m.v. skrives der journal, ligesom barnets/elevens data registreres i vores elevdataprogram. 

Sagsakterne bliver tilintetgjort, når barnet er fyldt 18 år – medmindre forældrene eller det unge menneske selv meddeler os, at man ønsker sagen opbevaret i yderligere 10 år. 

Herefter tilintetgøres sagsakterne automatisk.

Sidst opdateret 18. november 2020