PPR tilbyder rådgivning og vejledning om:

Social trivsel:  Adfærd og psykiske problemer – f.eks. aggressivitet, voldsom adfærd, som medfører problemer med andre eller barnet/eleven selv – eller mere indadrettede problemer.

Faglige vanskeligheder, læse-stavevanskeligheder

Sproglige vanskeligheder, f.eks. vedr. udtale, sprog, stammen,  snøvl, læsp eller hørelse.

Hvem kan henvende sig?

Forældre, dagpleje, børnehave eller skole.  Forældre skal altid være informeret om en indstilling til PPR og underskrive indstillingsskema.

Send en sikker mail

Personfølsomme oplysninger fx cpr.nr., helbredsoplysninger o.l. bør altid sendes som en sikker mail. Du skal bruge dit NemId for at sende en sikker mail.

For borgere - send en sikker mail her

For virksomheder - send en sikker mail her

OBS!
Vær opmærksom på, at du ikke kan være anonym i en mail.

Skal du sende en mail uden personfølsomme oplysninger, kan du skrive til ppr@nyborg.dk.