Skolefravær

Alle børn har ret til et godt skoleliv!

Regelmæssig skolegang er afgørende for børn og unges udvikling og trivsel – både fagligt, socialt og personligt. Det er derfor bekymrende, når børn eller unge er meget fraværende. Med henblik på at hjælpe flere børn og unge med skolefravær tilbage til almindelig skolegang tilbyder PPR Nyborg en specialiseret, helhedsorienteret og skræddersyet indsats målrettet skolefravær.

Målgruppe

Målgruppen for skolefravær er præget af mange forskellige tegn:

  • Stigningen i fravær begynder på mellemtrinnet og stiger i udskolingen.
  • Er fuldstændigt fraværende fra skole i perioder – kortere eller længere varighed
  • Bliver væk fra skolen til fordel for mere lystbetonede aktiviteter i eller uden for hjemmet.
  • Forældrene ved ikke hvordan de skal støtte deres barn/ung.
  • Kommer ofte for sent i skole, herunder har svært ved at komme op og afsted.
  • Angst for at være adskilt fra en forælder – frygt for at der vil ske mor eller far noget.
  • Barnet eller den unge siger ofte, at han/hun er syg – eksempelvis klager barnet eller den unge over hovedpine, mavesmerter. Hvis barnet eller den unge bliver hjemme fra skole, kan ”sygdommen” forsvinde, men kommer igen næste morgen, før barnet eller den unge skal i skole. De fysiske symptomer er oftest mest udtalt i indskolingen/ mellemtrin
  • Barnet eller den unge udviser adfærd, hvor de er meget følelsesmæssigt ophidset og har grædeture eller raserianfald
  • Præstationsangst – der er ikke sammenhæng mellem ”det jeg vil være” og ”det jeg bliver oplevet som”

For at kunne indgå i et specialiseret forløb målrettet skolefravær er det en forudsætning, at du som forælder og i nogen grad dit barn er motiveret for at komme tilbage i skolen. I forlængelse heraf skal du som forælder have overskud og ressource til at kunne understøtte dit barn, herunder lave øvelser og hjemmearbejde mellem mødegangene.

Forløbene henvender sig til børn og unge i 0.-10. klasse, som har et bekymrende fravær (lovligt eller ulovligt) på 10 % eller mere, som kan kategoriseres som ’lettere behandling’, hvilke indebærer milde til moderate problemstillinger.

Hvad består behandlingsforløbet af?

Behandling er et individuelt tilrettelagt forløb, som i oftest tager udgangspunkt i Back2School. Back2School er et koncept målrettet at få børn med skolefravær tilbage til en normal skolegang, herunder få det bedre med at gå i skole. Det består af en række forskellige terapeutiske metoder og teknikker, der målretter sig tre overordnede typer af problemstillinger; angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Behandlingen bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi, hvilket bl.a. indebærer at arbejde med omstrukturering af tanker, gradvis optrapning af tilstedeværelsen samt eksponeringsøvelser.

Forløbet er sammensat af sessioner med forældre, forældre og barn samt skolemøder. Der vil mellem mødegangene være hjemmeopgaver.

Praktisk information

Forløbet er individuelt tilrettelagt og strækker sig som regel over 3-4 måneder. Du skal forvente at deltage i 10-12 sessioner, 3 skolemøder samt en opfølgningssession 3 måneder efter forløbet.

Det forventes i udgangspunktet, at begge forældre deltager i forløbet, og det er vigtigt, at forløbet prioriteres, hvormed familien sætter tid af til sessionerne såvel som hjemmeopgaverne mellem mødegangene.

Møderne finder sted på PPR’s kontor, Skaboeshusevej 100B, 5800 Nyborg.

Forløbene varetages af en fraværskonsulent, som er en PPR psykolog, der har specialiseret sig inden for skolefraværsområdet.
 

Visitation/tilmelding

Forud for opstarten af forløbet foregår en visitationsproces. Formålet med denne er at afklare om et lettere behandlingsforløb målrettet skolefravær er det mest relevant tilbud for barnet/den unge.

Visitationsprocessen går i gang, når familien eller skolen henvender sig til en skolefraværskonsulent. Igennem en kortere samtale (telefonisk) vil konsulenten i samarbejde med familien afklare, om det er relevant at invitere til en forsamtale. Hvis det vurderes relevant, går forløbet i gang, hvilket indebære udfyldelse af spørgeskemaer, en forsamtale og efterfølgende opstart af forløbet.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om forløbet kunne være noget for jer? Så kontakt Helene Nørgård, PPR psykolog, tlf. 2157 9572.

Sidst opdateret 31. januar 2022