Nyborg Subsite Default Logo 150Px

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Er du bekymret for et barn eller en elev i forbindelse med indlæring, udvikling, psykisk trivsel eller adfærd, så kan du kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Både forældre, dagpleje, børnehave eller skole kan henvende sig.