PPR tilbyder rådgivning og vejledning om:

Social trivsel:  Adfærd og psykiske problemer – f.eks. aggressivitet, voldsom adfærd, som medfører problemer med andre eller barnet/eleven selv – eller mere indadrettede problemer.

Faglige vanskeligheder, læse-stavevanskeligheder

Sproglige vanskeligheder, f.eks. vedr. udtale, sprog, stammen,  snøvl, læsp eller hørelse.

Hvem kan henvende sig?

Forældre, dagpleje, børnehave eller skole.  Forældre skal altid være informeret om en indstilling til PPR og underskrive indstillingsskema.

Der kan sendes mail til adressen: PPR@nyborg.dk

Sikker post sendes til: PPR.sikkermail@nyborg.dk